top of page
shutterstock_195219527 (1).jpg

                                                    Coaching                                                     

                                                                                                                           Det viktigaste verktyget är du själv                                                                                                                          

När du känner att du är redo att genomföra en förändring i ditt liv men behöver stöttning och vägledning på
vägen för att nå ditt mål - då är coaching helt rätt för dig!
Kroppen kommer ihåg i princip allt som hänt dig.
Under våra samtal jobbar vi tillsammans med dina tankarna, känslor, mm. Jag lyssnar och guidar dig och du
berättar och får anpassade övningar och verktyg av mig.
Inom coaching arbetar vi här, nu och går i din egna takt framåt där coachingen är tanken, styrkan och energin i
dig. Vi sätter upp tydliga individuella mål som känns rätt för dig då det är din resa. På vårt första möte sätter vi
upp det första målet och bygger sen på efter hand, detta för att få bort de hinder som står i vägen för dig.
Jag följer dig under hela förändringen, därför att jag vill se dig lyckas!


Välkommen att boka ett möte, en möjlighet till förändring!


Det är viktigt att du alltid ska känna dig trygg och vi har fullständig tystnadsplikt!

Livscoach

Ibland fastnar vi i olika situationer eller tankar som inte gör oss lyckliga och som vi har svårt att ta oss ur. Alla kan
komma in i perioder då vi söker för ändring eller upplever en stora omställningar i livet vilket kan skapa en viss oro.

Ibland kan livet kännas som att man drunknar i olika problem och livsval. Jag hjälper dig att hitta nya vägar
och coachar dig framåt.

Boka

Karriärcoach

Vill du ha en förändring i din karriär men vet inte vad du vill göra?

Vi hjälper dig genom att tillsammans ta reda
på vilka roller och områden du verkligen brinner för och lika viktigt vad du inte brinner för. Utifrån det ta fram
en karriärsmodell med målet att du ska hitta den rätta vägen mot den karriär som känns rätt för dig.

Boka

Chefs/Ledarskapscoachning

En ledare/chef är oftast den främsta anledningen till hur man som medarbetare ser på sitt jobb.
Coaching kan vara är en viktig del i ledarskapsutveckling. Den kan var till hjälp för att utveckla
visioner och förverkliga de uppsatta målen för medarbetarna och företaget. Även att hjälpa dig att utveckla och växa i ditt egna ledarskap. Det kan ex vara kommunikation, att leda sig själv, att delegera till andra för att avlasta dig, planering av din tid och aktiviter samt coaching av dina medarbertare. För att kunna leda ett team/medarbetare måste man ha kunskap om hur man leder sig själv som ledare. Du berättar för oss vad du vill uppnå, Vi lyssnar, ger dig verktygen, processer och modeller.

Tillsammans sätter upp
tydliga individuella mål som känns rätt för dig och ditt ledarskap.

Boka
bottom of page